Inschrijven Bosch Kindercongres

 

Wil je als school meedoen aan het Kindercongres van vrijdag 8 juni 2018 , vraag dan of jouw directeur om jouw school en het aantal leerlingen van jullie ledenraad hieronder in te schrijven. Heb je nog geen leerlingenraad, stuur dan vooral een afvaardiging van kinderen van jouw kindcentrum.

 

Vraag jouw directeur ook om door jouw ouders een toestemmingsformulier te laten ondertekenen. Hiermee moeten zij toestemming geven om foto's en films van jou te mogen publiceren die worden gemaakt bij het congres. Download hier het toestemmingsformulier. Jouw directeur bewaart het ondertekende formulier in de eigen administratie.