Inschrijven

Wil je als school meedoen, vraag dan of jouw directeur uiterlijk vrijdag 12 oktober 2018 jouw school en twee leerlingen hieronder inschrijft. En schrijf ook één of twee belangrijke aandachtspunten of vragen op die voor jouw maar ook voor andere scholen heel belangrijk zijn. Over onderwerpen die op jouw school spelen en die je graag met de overige parlementsleden, de schoolbesturen en de gemeente wilt delen.

 

Vraag jouw directeur ook om een toestemmingsformulier door jouw ouders te laten ondertekenen. Hiermee moeten zij toestemming geven om foto's en films van jou te mogen publiceren die worden gemaakt bij het parlement. Download hier het toestemmingsformulier. Jouw directeur bewaart het ondertekende formulier in de eigen administratie.

 

 

Inschrijfformulier

 

Contactpersoon

 

Parlementslid 1 van het Bossche Kinderparlement

 

Parlementslid 2 van het Bossche Kinderparlement

 

Agendapunten

Schrijf hier op welk onderwerp op jouw school speelt en dat jullie graag met de overige parlementsleden en de gemeente willen delen
Schrijf hier op welk onderwerp op jouw school speelt en dat jullie graag met de overige parlementsleden en de gemeente willen delen